Ngày 30 tháng 11 năm 2020

☀ Thứ Hai
30
🌙 Tháng Mười
16
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm