Ngày 30 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Hai
30
🌙 Tháng Mười Một
30
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm