Ngày 30 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Bảy
30
🌙 Tháng Hai
20
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm