Ngày 30 tháng 5 năm 1940

☀ Thứ Năm
30
🌙 Tháng Tư
24
Năm Canh Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm