Ngày 30 tháng 5 năm 1989

☀ Thứ Ba
30
🌙 Tháng Tư
26
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm