Ngày 30 tháng 6 năm 1943

☀ Thứ Tư
30
🌙 Tháng Năm
28
Năm Quý Mùi
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm