Ngày 30 tháng 8 năm 1925

☀ Chủ Nhật
30
🌙 Tháng Bảy
12
Năm Ất Sửu
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm