Ngày 30 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Năm
30
🌙 Tháng Bảy
16
Năm Mậu Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm