Ngày 31 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Sáu
31
🌙 Tháng Mười Một
27
Năm Bính Dần
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm