Ngày 31 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Sáu
31
🌙 Tháng Mười Một
26
Năm Canh Dần
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm