Ngày 31 tháng 3 năm 1955

☀ Thứ Năm
31
🌙 Tháng Ba
8
Năm Ất Mùi
Tiết Xuân Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm