Ngày 31 tháng 5 năm 2016

☀ Thứ Ba
31
🌙 Tháng Tư
25
Năm Bính Thân
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm