Ngày 31 tháng 5 năm 2019

☀ Thứ Sáu
31
🌙 Tháng Tư
27
Năm Kỷ Hợi
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm