Ngày 31 tháng 5 năm 2024

☀ Thứ Sáu
31
🌙 Tháng Tư
24
Năm Giáp Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm