Ngày 31 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Ba
31
🌙 Tháng Sáu
15
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm