Ngày 31 tháng 7 năm 1960

☀ Chủ Nhật
31
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
8
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm