Ngày 31 tháng 8 năm 1935

☀ Thứ Bảy
31
🌙 Tháng Tám
3
Năm Ất Hợi
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm