Ngày 31 tháng 8 năm 1963

☀ Thứ Bảy
31
🌙 Tháng Bảy
13
Năm Quý Mão
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm