Ngày 31 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Ba
31
🌙 Tháng Bảy
22
Năm Canh Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm