Ngày 4 tháng 1 năm 1943

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Nhâm Ngọ
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm