Ngày 4 tháng 1 năm 1952

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Chạp
8
Năm Tân Mão
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Tân Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm