Ngày 4 tháng 1 năm 2016

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Mười Một
25
Năm Ất Mùi
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm