Ngày 4 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Năm
4
🌙 Tháng Tám
21
Năm Mậu Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm