Ngày 4 tháng 10 năm 1940

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Chín
4
Năm Canh Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm