Ngày 4 tháng 10 năm 1963

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Tám
17
Năm Quý Mão
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm