Ngày 4 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Mười
4
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm