Ngày 4 tháng 11 năm 2016

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Mười
5
Năm Bính Thân
Tiết Sương Giáng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm