Ngày 4 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Mười Một
4
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm