Ngày 4 tháng 12 năm 1955

☀ Chủ Nhật
4
🌙 Tháng Mười
21
Năm Ất Mùi
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm