Ngày 4 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Năm
4
🌙 Tháng Chạp
22
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm