Ngày 4 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Giêng
13
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm