Ngày 4 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Giêng
10
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm