Ngày 4 tháng 3 năm 2016

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Giêng
26
Năm Bính Thân
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm