Ngày 4 tháng 4 năm 1926

☀ Chủ Nhật
4
🌙 Tháng Hai
22
Năm Bính Dần
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm