Ngày 4 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Hai (nhuận)
14
Năm Mậu Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm