Ngày 4 tháng 4 năm 1960

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Ba
9
Năm Canh Tí
Tiết Xuân Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm