Ngày 4 tháng 4 năm 2016

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Hai
27
Năm Bính Thân
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm