Ngày 4 tháng 5 năm 1960

☀ Thứ Tư
4
🌙 Tháng Tư
9
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm