Ngày 4 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Năm
4
🌙 Tháng Tư (nhuận)
14
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm