Ngày 4 tháng 6 năm 1929

☀ Thứ Ba
4
🌙 Tháng Tư
27
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm