Ngày 4 tháng 6 năm 2010

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Tư
22
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm