Ngày 4 tháng 6 năm 2020

☀ Thứ Năm
4
🌙 Tháng Tư (nhuận)
13
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm