Ngày 4 tháng 7 năm 1960

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Sáu
11
Năm Canh Tí
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm