Ngày 4 tháng 7 năm 2016

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Sáu
1
Năm Bính Thân
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm