Ngày 4 tháng 8 năm 1992

☀ Thứ Ba
4
🌙 Tháng Bảy
6
Năm Nhâm Thân
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Mậu Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm