Ngày 4 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Bảy
28
Năm Bính Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm