Ngày 4 tháng 9 năm 1960

☀ Chủ Nhật
4
🌙 Tháng Bảy
14
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm