Ngày 5 tháng 1 năm 1989

☀ Thứ Năm
5
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm