Ngày 5 tháng 11 năm 1928

☀ Thứ Hai
5
🌙 Tháng Chín
24
Năm Mậu Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm