Ngày 5 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Sáu
5
🌙 Tháng Giêng
21
Năm Bính Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm